SEX ENHETER.
EN ÄGARE.

Med Segers har du full kontroll från start till mål. Vi äger våra egna produktionsanläggningar i Ukraina och Pakistan, med lager och logistik i Estland. Rätt plagg vid rätt tidpunkt, producerade på ett schysst sätt. Kvalitet- och produktionskontroll sker från huvudkontoret i Borås.

90% av Segers sortiment tillverkas av vår egen personal. Vi var tidigt ute med att ta ansvar för bra arbetsförhållanden för alla anställda. Vår uppförandekod har i många år varit en naturlig del i arbetet med att säkerställa sunda arbetsförhållanden på våra fabriker och hos våra leverantörer.

Sedan många år tillbaka äger vi egna produktionsenheter i Ukraina, Estland, och sedan några år även en enhet i Pakistan, vilket ger oss full kontroll. Som kund har du alltid möjlighet att besöka våra fabriker för att se hur vi arbetar med miljö och socialt ansvar. Vi har haft flera besök av både kunder, leverantörer och andra utomstående företag och organisationer bl.a. JICA (Japanese International Corporation Agency) som besökt oss flera gånger. JICA är väldigt imponerade av vårt sätt att arbeta med jämställdhetsfrågor och presenterade Segers Pakistan på sitt seminarie i Japan i september 2019. Segers har t.ex. en av de få kvinnliga tillskärare som finns i Pakistan.

Som anställd på Segers har man bl.a. rätt till att arbeta i ljusa och hygieniska lokaler med god uppvärmning och ventilation. Man har rätt att gå hem med betalning även om orderböckerna inte är fulla. Arbetstiden är enligt varje lands lagstiftning och alla får ersättning för övertid och betald semester samt avsättning till pension och försäkring. Segers tar även ansvar för att hjälpa den lokala befolkningen utanför de självklara arbetsgivarområdena. Det har varit allt från att köpa hjärtstartare till sjukhus och material till skolor, till att sponsra den lokala musikskolan vid vår produktionsenhet i Ukraina.

Huvudkontor

Huvudkontor i Borås med försäljning, produktutveckling, IT, ekonomi, marknad samt designavdelning.

Ukraina – produktionsenhet

Segers produktionsenhet sedan 2003. Har en kapacitet på ca 375.000 plagg/år. Leveranser till vårt lager var fjortonde dag.

Pakistan – produktionsenhet

Segers produktionsenhet sedan 2016. Har en kapacitet på upp till 750.000 plagg/år Leveranser till vårt lager ca 1 gång/månad
(vid full kapacitet).

Estland – Försäljningskontor

Försäljningskontor med fokus på Estland, Lettland, Litauen & Polen.

Estland – lager, logistik & förädling

Produktionsplanering och logistikcenter. I Estland sköts även plaggmärkning, måttsömnad, brodyr och transfer samt plaggkonstruktion och provtillverkning.

Se vårt breda färgutbud bland våra vårdplagg

Benelux B.V.

Försäljningskontor i Holland.